Feb 172010
 

Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor
Tema de proiectare – defineste proiectul casei (suprafete, functiuni, utilitati)
Tema este intocmita de dvs. Prin discutiile cu arhitectul se vor face modificari ce tin de estetica, functionalitati, probleme specifice terenului si vecinatatilor dvs, racordarea la utilitati, etc. Apoi, ajunsa pe masa proiectantului acesta o va finaliza intr-un proiect.
Pentru a nu avea surprize ca proiectul difera de ceea ce ati discutat cu arhitectul, cereti sa vedeti si avizati forma finala a temei.

Studiul de fezabilitate
Acest studiu cuprinde schita la scara cu o descriere a suprafetelor si cu estimarea costurilor.

Documentatia necesara obtinerii Certificatului de Urbanism
CertificatuI de Urbanism este actul emis de autoritatile administratiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documetatiile de urbanism aprobate.
Respectarea prevederilor specificate in Planul de Urbanism General este obligatorie.
Din certificatul de urbanism veti sti ce aveti voie si cum puteti construi.
Certificatul contine referinte despre:
regimul de inaltime a constructiei
pozitia viitoarei constructii ( aliniamente fata de strada,, vecini, etc)
cota de inaltime la cornisa;
valoarea maxima pentru ProcentuI de Ocupare – (POT) – calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare a terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit)
valoarea maxima pentru CoeficientuI de Utilizare al Terenului calculata ca raport intre aria construita desfasurata si aria lotului de teren.
CertificatuI de Urbanism este emis de Primarie prin Biroul de Urbanism.
Pentru obtinerea CertificatuI de Urbanism este necesar sa schitati pe o lista cadastrala amplasamentul viitor al casei si sa o inmanati biroului de Urbanism din Primarie
Avizele din CertificatuI de Urbanism se cer pentru a obtine Autorizatia de constructie a casei
Autorizatia de constructie a casei se obtine in baza Legii 50/1991 – Autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile ulterioare, aprobate prin ordinul 1943/2001 al Ministrului Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei.
Aceasta autorizatie ete obligatorie pentru inceperea lucrarilor
Dosarul pentru obtinerea avizelor va contine:
CertificatuI de Urbanism;
schita de amplasament a terenului la scara 1:500;
schita de amplasament a terenului la scara 1:2 000;
schita de amplasament cu pozitia casei pe teren
cerere
CertificatuI de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor societati / regii (unele din ele pot diferi de la o zona la alta):
Oficiul de cadastru – Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (dc este in zona agricola)
exploatare retele de apa, canal – Compania Nationala Apele Romane
exploatare retele electrice – Electrica
exploatare retele de gaze naturale – Distrigaz
salubritate;
retele telefonice – Romtelecom
aparararea impotriva incendiilor – Pompieri
apararea civila – Apararea Locala Antiaeriana
sanatatea populatiei – Directia de Sanatate Publica -SANEPID
Admininistat Continue reading »

Avize necesare in constructii
Rate this post