Mar 032012
 

Ordinul nr 20 din 2/2/2010 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordinul 20 din 27 ianuarie 2010
privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 115 din 8 ianuarie 2010;
-consultarile cu forurile de reprezentare ale asociatiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel national, din domeniul pescuitului recreativ/sportiv,
in temeiul:
-art. 16, art. 23 alin. (2) si art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009;
-art. 8 pct. A lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
-art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale se face de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA), in calitate de administrator al resursei acvatice vii.
Art. 2. – Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale se face in baza permiselor emise de ANPA si eliberate prin asociatiile de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite.
Art. 3. –
(1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, inseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal si netransmisibil.
(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se elibereaza anual.
Art. 4. – Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 5. –
(1) In cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin ANPA, se infiinteaza Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si a forurilor lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri.
(2) Modelul Registrului unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si a forurilor lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri, este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
(3) Inscrierea in Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si a forurilor lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri, se face in baza urmatoarelor documente:
-cerere de inaintare catre ANPA;
-statut;
-act constitutiv;
-certificat de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
-cod de inregistrare fiscala;
-avizul de luare in evidenta eliberat de Ministerul Mediului si Padurilor.
Art. 6. – Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv contine datele prezentate in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 7. – Asociatiile de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si forurile de reprezentare la nivel national pot sprijini cu persoane angajate si autorizate in conditiile legii personalul ANPA cu drept de inspectie si control, in actiunile de constatare si sanctionare a contraventiilor si infractiunilor.
Art. 8. – ANPA are obligatia sa asigure tiparirea, gestionarea si emiterea documentelor prevazute in prezentul ordin.
Art. 9. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 753/2008 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv in bazinele piscicole naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 24 decembrie 2008, cu modificarile ulterioare, se abroga.
Art. 10. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Mihail Dumitru

LEGIZLATIA PESCUITULUI IN ROMANIA
Rate this post