LEGISLATIE IN CONSTRUCTII

Oct 162011
 
 •  Copie/i după actul (actele) de identitate
 • Cazierul judiciar al persoanei solicitante, respectiv al fiecărui membru al asociaţiei familiale
 • Cazierul fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecărui membru al asociaţiei familiale, în original (se eliberează de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice)
 • Certificat medical pentru persoana fizică, respectiv pentru fiecare membru al AF, eliberat de către medicul de familie sau de o unitate sanitară, prin care se atestă că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia
 • Copie după actul de deţinere a spaţiului unde urmează să se desfăşoare activitatea (act de proprietate, contract de închiriere, de colaborare, asociere în participaţiune)
 • Copii de pe documentele care atestă pregătirea profesională sau, după caz, experienţa profesională, pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizarea :
    • diploma / adeverinţă / certificat de studii ;
    • certificat de competenţă profesională ;
    • carte de meşteşugar ;
   • carnet de muncă pentru dovedirea exercitării activităţii pe o perioadă de cel puţin 2 ani.
ACTE NECESARE PENTRU AUTORIZAREA ASOCIATIEI FAMILIALE & PERSOANEI FIZICE
Rate this post
Mar 302011
 

1. Cerere
2. Cadastru pentru teren/imobil
3. Planuri topografice sc. 1:500 si 1:2000 (obtinute de la Directia de Cadastru)
4. Acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, mostenire, donatie, etc)

Optional:
* functie de primarie se poate solicita si un memoriu tehnic din partea proiectantului general si deasemeni se poate solicita si o schita de concept care sa ilustreze ceea ce urmeaza sa se construiasca in locatia respectiva.

sursa  1design.ro

Documente necesare pentru obtinerea Certificatului de Urbanism
Rate this post
Mar 302011
 

PT-ul si DDE – Proiect Tehnic si Detalii de Executie
compus din:

1. Arhitectura

1. plan de incadrare in zona
2. plan de situatie cu indicarea acceselor si a arterelor pietonale/carosabile
3. planurile tuturor nivelurilor sc. 1:50 cu indicarea finisajelor/culorilor
4. plan invelitoare sc. 1:50
5. toate cele 4 fatade sc. 1:50 cu indicarea finisajelor/culorilor
6. sectiuni caracteristice sc 1:50
7. sectiuni de detaliu pentru rezolvarea problemelor/neclaritatilor sc. 1:10
8. detalii de exectutie (inchideri, pardoseli, parapeti, hidro si termoizolatii) sc. 1:5
9. memorii explicative
10. planuri de mobilare sc. 1:50

2. Structura

1. plan armare, cofrare, pentru fiecare nivel sc. 1:50
2. detalii de executie pentru stalpi, grinzi, placi, prinderi, console sc. 1:5
3. plan structura sarpanta sc. 1:50
4. detalii de executie sarpanta sc. 1:5
5. sectiuni caracteristice si locale pentru clarificarea solutiei sc. 1:50
6. memorii explicative
7. note de calcul pentru dimensionarea structurii

3. Instalatii

1. plan electrica, instalatii sanitare, instalatii electrice pentru fiecare nivel sc. 1:50
2. sectiuni caracteristice si locale pentru clarificarea solutiei sc. 1:50
3. memorii explicative
4. planuri racorduri la aductiunea de apa, canalizare, electrica sc. 1:50
5. planuri pentru realizarea sistemului de incalzire/climatizare sc. 1:50
6. note de calcul pentru instalatii electrice, sanitare, termice

Nota:
* Detaliile de executie elaborate se vor completa ulterior cu orice alt detaliu necesar pentru constructor pentru realizarea constructiei
* Vizitele pe santier se vor stabili de comun acord cu beneficiarul si se platesc separat
* Supravegherea de santier se realizeaza de echipa de proiectare si se plateste separat
* Dirigentia de santier se efectueaza de catre un inginer constructor numit de catre constructor sau echipa de proiectare sau beneficiar

sursa  1design.ro

 

Intocmire Proiect Tehnic (P.T.)
Rate this post