STIREA ZILEI

Feb 192010
 

Noţiuni generale,alcǎtuire,clasificǎri.

Prin lucrǎri de tencuieli se inţelege acoperirea suprafeţelor elementelor de construcţie “de roşu”,executate din lemn,piatra,cǎrǎmida şi beton cu un mortar,care dupǎ un anumit interval de timp se intǎreşte formând un strat rezistent.                                                                             La clǎdiri,peste acest strat se aplicǎ de cele mai multe ori şi in special în interiorul clǎdirii,spoieli,zugrǎveli si in anumite incǎperi,vopsitorii în ulei.În alte cazuri,stratul de tencuialǎ se prelucreazǎ în mod special sau se acoperǎ cu substanţe speciale avǎnd un anumit scop funcţional.

Alcǎtuirea tencuielilor.

Tencuielile,cu excepţia celor brute,se alcǎtuiesc din cel puţin douǎ straturi:                                                                                                             -primul strat,stratul de bazǎ (grundul) are grosimea de 8….15mm şi se executǎ din mortar obişnuit;                                                                             -al doilea strat (faţa vǎzuta) are grosimea de 5….30mm,dupǎ felul prelucrǎrii şi al materialului folosit şi se executǎ cu mortar obişnuit sau cu materiale speciale.                                                                                                   Pentru ca grundul sǎ adere bine la suprafeţele de beton,zidǎrie de piatrǎ sau la cele din şipci şi trestie,suprafeţele se vor amorsa cu un un strat de şprit.În acelaşi scop pe plasele de rabiţ se aplicǎ un strat de suport (şmir),care umple ochiurile plasei.                                                                   Grundul se executǎ,în general,pentru orice fel de tencuialǎ,diferenţa constând numai în felul materialelor din care se preparǎ mortarul.În mod excepţional el poate lipsi la tencuielile pe suprafeţele de beton la care faţa vazutǎ se aplica direct peste şprit şi la tencuielile pe suprafeţele de rabiţ la care faţa vǎzutǎ se executǎ direct peste şmir.                                                              Faţa vǎzuta se poate finisa,conform prevederilor proiectului,în urmǎtoarele moduri:                                                                                            -închiderea porilor cu un strat subţire de var şi adaos de ipsos(100kg ipsos\ 1 m cub var pasta),denumit glet de var;                                           -acoperirea cu un strat subţire de pastǎ de ipsos fin netezit,denumit glet de ipsos;                                                                                         -tratarea in scopuri decorative:frecare cu peria de sǎrmǎ,rostuire,buciardare,spriţuire,pieptǎnare etc.                                                                                                                                                                 Clasificarea Tencuielilor.

Dupǎ natura suprafeţei pe care se aplicǎ tencuielile pot fi:                                -tencuieli pe suprafeţe de cǎrǎmidǎ;se executǎ în douǎ straturi(grund şi strat vizibil);                                                                                                   -tencuieli pe suprafeţe de beton şi pe suprafeţe de zidǎrii de piatrǎ;se executǎ din şpriţ,grund şi strat vizibil.                                                                           La tavane cu suprafeţe plane,pe planşee de beton armat monolit fǎrǎ grinzi,din fǎşii prefabricate de beton armat,tencuielile pot fi aplicate în douǎ straturi (şpriţ şi strat vizibil);                                                                                   -tencuieli pe suprafeţe de şipci şi trestie (tavane şi pereţi) care se executǎ în trei straturi (şprit,grund şi strat vizibil),stratul şpriţ având rolul de amorsaj;                                                                                                              -tencuieli de pe suprafeţe de rabiţ (tavane) care se executǎ în trei straturi (şmir,grund şi strat vizibil).                                                                                                                                                                                            Dupǎ modul de finisare tencuielile pot fi:

-tencuieli brute,constituite dintr-un singur strat executat din mortar de      var gras cu sau fǎrǎ adaos de ciment;                                                                      -tencuieli obişnuite drişcuite,din tinci de var aplicat pe un grund din mortar de var gras,cu sau fǎrǎ adaos de ciment;                                                      -tencuieli sclivisite alcǎtuite din douǎ straturi din mortar de ciment;          -tencuieli gletuite,pentru acoperirea feţei vǎzute a tencuielii;                   -tencuieli decorative ,cu faţa prelucratǎ în mod decorativ.                                                                                                                                                 Dupǎ materialul din care se preparǎ mortarul,tencuielile pot fi:

-tencuieli cu mortar de var gras (mortar preparat numai cu var),atǎt pentru grund,cât şi pentru faţa vǎzutǎ;                                                                          -tencuieli cu mortar de var ciment (mortar preparat cu var gras,cǎruia i se adaugǎ o cantitate de ciment potrivitǎ cu rezistenţa cerutǎ pentru tencuialǎ).Aceste tencuieli se executǎ obişnuit pe suprafeţele de beton,pe suprafeţele exterioare ale clǎdirilor,precum şi în interior acolo unde tencuielile sunt expuse degradǎrilor sau loviturilor;                                                -tencuieli cu mortar de var şi ipsos (mortar alcǎtuit din nisip amestecat cu ciment).Se folosesc mai ales la soclurile exterioare ale clǎdirilior,la tencuieli sclivisite,la pereţii expuşi la umezeala permanentǎ sau la acţiuni mecanice;                                                                                                           -tencuieli cu mortar de var şi ipsos (mortar alcǎtuit dintr-un amestec de nisip cu var pastǎ şi cu adaos de ipsos).Acest mortar se întrebuinţeazǎ mai ales la tencuirea plafoanelor din şipci şi trestie;                                                -tencuieli cu mortar de ipsos,cu faţa vǎzutǎ executatǎ numai din ipsos pe un grund de mortar de var ipsos.Se executǎ atât la pereţi,cât şi la tavane;            -tencuieli cu materiale speciale.În aceastǎ categorie se cuprind tencuielile exterioare executate cu materiale speciale ca:dolomit,terasit sau similipiatrǎ.                                                                                                                                                                                                                          Dupǎ destinaţiile speciale tencuielile pot fi: Continue reading »

LUCRǍRI DE TENCUIELI
Rate this post