Feb 052010
 

Materialele de construcţie sunt materiale naturale sau artificiale folosite în construcţii. Drept materie primă pentru fabricarea materialelor de construcţie servesc materialele de provenienţă minerală (calcar, pietriş, nisip, gips, granit, marmură ş.a.), de provenienţă vegetală (lemn, deşeuri agricole etc.), unele produse ale industriei metalurgice, industriei chimice şi a industriei de prelucrare a petrolului (bitum, polimeri, gudroane etc.). După destinaţie, materialele de construcţie se împart în:

 • materale de zidărie;
 • lianţi;
 • agregate;
 • materiale hidroizolante;
 • materiale termoizolante;
 • materiale fonoizolante;
 • materiale de finisare.

Materialele de zidărie pot fi:

 • naturale – obţinute din roci dure sau semidure, poroase sau compacte (piatră brută, blocuri de piatră şi calcar, granit, gresie ş.a.);
 • artificiale (cărămidă, olane etc.).

La finisarea clădirilor şi edificiilor monumentale se folosesc plăci naturale cu factură pilită, şlefuită, lustruită-netedă, mată-catifelată, netedă cu luciu de oglindă ş.a. Este elaborată tehnologia tăierii plăcilor subţiri de granit (25-30 mm grosime) şi de marmură (10 mm grosime). Cu ajutorul maşinilor în flux, înzestrate cu instrumente cu diamant rezistent la uzură, se obţin plăci subţiri şi extrasubţiri (3-8 mm). Din granit, diorit, sienit, labradorit, gabro, bazalt, diabaz, andezit, cuarţit ş.a. se fabrică plăci pentru placarea pereţilor. Drept materiale de construcţie se folosesc pe larg elementele prefabricate din beton armat.

Din lianţi fac parte varul, cimentul, ipsosul, sticla lichidă, argila, bitumurile, gudroanele, răşinile etc. Varul de construcţie se foloseşte ca liant de bază pentru mortare de tencuială sau ca adaos plastifiant la mortarele de ciment. Ipsosul de construcţie este unul dintre cei mai răspândiţi lianţi aerieni. Cimentul se foloseşte în cele mai diverse domenii ale construcţiilor. Se deosebesc:

 • ciment portland;
 • ciment portland de zgură;
 • ciment portland cu puzolană;
 • cimenturi aluminoase;
 • expansive;
 • fără trasare;
 • de zgură sulfatică.

Bitumul se întrebuinţează la construirea şoselelor, la construcţiile hidrotehnice, la executarea izolaţiei hidrofuge, învelitorilor ş.a.

Gudroanele se folosesc la fabricarea materialelor izolante, plăcilor pentru pardoseli, masticurilor fierbinţi şi reci.

Agregatele pot fi naturale şi artificiale. Din cele naturale fac parte calcarul, nisipul, piatra Ponce, pietrişul, tuful, azbestul ş.a. Agregatele se folosesc ca materiale de zidărie, ca adaos activ la lianţi, ca agregat pentru mortare uşoare, ca material de lustruire ş.a. Agregatele artificiale sunt zguri şi roci arse (deşeuri industriale).

Materialele hidroizolante se folosesc la acoperirea surafeţelor contra acţiunii apei şi vaporilor. Se deosebesc materiale în rulouri, masticuri de bitum şi de gudron. Materialele în rulouri se împart în materiale cu bază (carton, hârtie, pânză de sticlă îmbibate cu lianţi organici – bitum, gudron) şi fără bază, obţinute din amestecuri de lianţi cu umpluturi.. Materialele hidroizolante protectoare sunt ruberoidul, cartonul asfaltat etc.

Materialele termoizolante se întrebuinţează pentru protecţia construcţiilor contra încălzirii sau pierderilor de căldură. Se deosebesc materiale termoizolante dure (betonuri celulare, perlită, sticlă spongioasă, diatomite ş.a.) şi flexibile (vată minerală, pâslă, carton gofrat etc.).

Materialele fonoizolante servesc pentru izolarea acustică. În acest scop se folosesc vata minerală, plăcile fibrolemnoase şi panourile prefabricate cu înveliş perforat.

Materialele de finisare sunt mortarele, lacurile şi vopselele, plăcile şi foile de căptuşeală etc.

Metalele (oţel, fontă, aluminiu)se folosesc pentru construcţiile portante (poduri, clădiri industriale) şi ca armătură.

Materialele de construcţie se produc în întreprinderile industriei materialelor de construcţie. Materia lor primă se extrage din zăcăminte nemetalifere carbonatice, argiloase, nisipoase, de gresie, de roci eruptive şi metamorfice.

Despre materiale de constructie
Rate this post
Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • LinkedIn
 • MySpace

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.