Jun 262011
 

 

Lucrarea din cadrul evaluării naţionale care înregistrează la contestaţie diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între nota iniţială şi cea de la contestaţii va fi reevaluată de o a treia comisie, diferită de primele două, decizia celei din urmă fiind decisivă.

 

Contestaţiile la evaluarea naţională sunt depuse vineri până la ora 18.00, iar rezolvarea lor se desfăşoară în 25 şi 26 iunie, pentru ca în 27 iunie să fie afişate rezultatele finale după contestaţii.

În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii va decide reevaluarea lucrărilor respective de către o altă comisie, formată din profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi de notare şi toate procedurile de evaluare.

Nota acordată de a treia comisie este cea care va fi acordată de comisia de contestaţii.

Potrivit ordinului ministrului Educaţiei, media de admitere la liceu este media aritmetică între media generală la Evaluarea Naţională 2011 susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIIIa.

Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate,

“Media de admitere în liceu este mai importantă pentru noi decât cea la evaluarea naţională care poate fi şi 1.00 pentru că oricum se adună cu media generală din clasele V-VIII”, a declarat vineri, agenţiei MEDIAFAX, inspectorul general şcolar al Capitalei, prof. Cristian Alexandrescu.

Înscrierea în clasa a IX-a în liceele de stat se face fără examen, doar pe baza mediei de admitere.

Calendarul înscrierii la liceu:

  • 29 iunie – 5 iulie: absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţi completează opţiunilor în fişele de înscriere,
  • 30 iunie – 6 iulie: datele din fişele de înscriere sunt introduse în baza de date computerizată,
  • 30 iunie – 7 iulie: părinţii şi candidaţii verifică fişelor editate de calculator pentru corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator.

Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată este 8 iulie.

În 9 iulie baza de date este transmisă de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti, la Centrul Naţional de Admitere pentru ca în 12 iulie să aibă loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data de 12 septembrie 2011 inclusiv.

Money

MONEY.ro

 

Evaluarea naţională 2011. Cum se rezolvă contestaţiile. Care este calendarul admiterii la liceu
Rate this post
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)