Dec 022010
 

Produsul intern brut a fost în trimestrul al treilea de 136,6 miliarde lei, în scădere faţă de aceeaşi periaodă a anului 2009. Cea mai mare reducere a volumului de activitate s-au înregistrat în construcţii -14,9%.

Produsul intern brut (PIB) al României s-a contractat în cel de-al treilea trimestru al acestui an cu 2,5% faţă de aceeaşi perioadă din 2009, în condiţiile în care construcţiile şi-au redus volumul de activitate cu 14,9%, arată datele publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Astfel, în serie brută, produsul intern brut a fost în trimestrul al treilea de 136,6 miliarde lei, în scădere, în termeni reali, cu 2,5% faţă de intervalul similar din 2009.

Potrivit datelor INS, industria a fost ramura care a înregistrat cea mai mare creştere a volumului de activitate, cu 4,2%. Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat şi în activităţile financiare, imobiliare, de închirieri şi serviciile pentru întreprinderi (2,6%).

Reduceri ale volumului de activitate s-au înregistrat în construcţii (-14,9%), agricultură, vânat şi silvicultură; pescuit şi piscicultură (-7,6%), în activităţile de comerţ, repararea automobilelor şi articolelor casnice; hoteluri şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii (-6,5%) şi în alte activităţi de servicii (-0,3%). Ca o consecinţă a evoluţiei negative înregistrate pe ansamblul economiei, s-a redus volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs înregistrând o scădere cu 3,3%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, în trimestrul III 2010 cererea internă a scăzut cu 2,5 procente comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2009, pe seama reducerii volumului formării brute de capital fix (-13,7%) cât şi a volumului consumului final. Consumul final total s-a redus cu 1,4%, atât ca urmare a diminuării volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei cu 1 procent, cât şi a volumului cheltuielii pentru consum final al administraţiilor publice, care s-a diminuat cu 3%.

Un efect pozitiv asupra PIB-ului l-a avut evoluţia exportului net ca urmare a creşterii mai accentuate a volumului exporturilor de bunuri şi servicii (14,6%) comparativ cu cea a volumului importurilor (11,9%).

Faţă de trimestrul anterior, PIB-ul a înregistrat în trimestrul III o scădere de 0,7%. În acest caz, datele INS sunt ajustate sezonier, iar valoarea PIB este estimată la 126,29 miliarde lei.

sursa realitatea.net

PIB-ul anual a scăzut cu 2,5% în T3
Rate this post
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.